دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • موقعیت :

    شهرستان کرمانشاه

  • نام :

    دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • توضیحات:
  • ایران - کرمانشاه - خیابان ۲۲ بهمن - خیابان ۱۷ شهریور - کوچه ۲۵ - پلاک ۱۴۳۸۳۵۴۴۳۳ ۰۰۹۸ - ۸۳ ۳۸۳۵۴۴۳۳ ۰۰۹۸ - ۸۳ info@ahl-ul-bayt.org

گالری تصاویر