دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • موقعیت :

    استان سیستان و بلوچستان , شهرستان زاهدان

  • نام :

    دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • توضیحات:
  • ایران - ایران - زاهدان - تقاطع خیابان شهید مصطفی خمینی و خیابان آیت الله کفعمی ۳۳۲۲۹۸۸۲ ۰۰۹۸ - ۵۴ ۳۳۲۲۹۸۸۴ ۰۰۹۸ - ۵۴ info@ahl-ul-bayt.org

گالری تصاویر