دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • موقعیت :

    استان هرمزگان , شهرستان بندرعباس

  • نام :

    دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • توضیحات:
  • ایران - بندرعباس - بلوار امام خمینی - سه راه گمرک - نبش کوچه خرداد ۳۳۳۳۴۹۲۷۵ ۰۰۹۸ - ۷۶ ۳۳۳۴۹۲۷۵ ۰۰۹۸ - ۷۶ info@ahl-ul-bayt.org

گالری تصاویر