دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • موقعیت :

    استان خراسان جنوبی , شهرستان بیرجند

  • نام :

    دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت ع

  • توضیحات:
  • ایران - بیرجند - خیابان مدرس - مقابل پارک توحید - اداره کل تبلیغات اسلامی - دفتر فرق و ادیان ۳۲۴۴۹۹۹۱ - ۳ ۰۰۹۸ - ۵۶ ۳۲۴۴۹۹۹۱ - ۳ ۰۰۹۸ - ۵۶ info@ahl-ul-bayt.org

گالری تصاویر